Contact

Slovak republic

SPARMAL s.r.o.
P.O.Box 33
Harmónia 3629
900 01 Modra

Warehouse: Šúrska 136, 900 01 Modra

IČO: 44 182 741  DIČ: 2022615067

tel: +421 903 762 393
e-mail: sparmal@sparmal.sk